Bộ phận bán hàng (Sale)

Ms.Hương

Ms Huong

Chăm sóc khách hàng
(support)

support1  

Mr Tinh

support2

Mr TinhCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT

Địa chỉ : Số 14 - LK 1 - Tổng cục V - Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 04 35420309/ 0310

Fax : 04 35420311

Email        : datvietpharma@gmail.com

 
 
   
 Công ty
 Tên người gửi
 Địa chỉ
 Điện thoại
 Email

 Nội dung
      CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẤT VIỆT
Địa chỉ : Số 14 - LK 1 - Tổng cục V - Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 04 35420309/ 0310
Fax : 04 35420311